Persbericht – Apotheek Forum – TILBURG

Uw apotheek in Tilburg

Bij Apotheek Forum bieden wij u graag persoonlijke aandacht om u optimaal te ondersteunen bij het gebruik van geneesmiddelen. Stel uw vraag aan een van onze assistentes of maak een afspraak met de apotheker. Op onze website kunt u eenvoudig 24 uur per dag een herhaalrecept aanvragen. Daarnaast vindt u een uitgebreid aanbod aan informatie over geneesmiddelen, gezondheid en zelfzorg.

Ketelhavenplein 233
5045 NE Tilburg

Tel: 013 578 45 80

E-mail: apotheek.forum@ezorg.nl

Terug naar overzicht

Persbericht

Persbericht

Apotheek Forum te Tilburg is gelieerd aan Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken (VNA) te Amersfoort.

In het kader van de wettelijk voorgeschreven “zorgspecifieke concentratietoets”, verlangt de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) dat VNA vooraf de cliënten van haar betreffende apotheken, op de hoogte stelt van voorgenomen overnames.

Op basis hiervan berichten wij u dat VNA, via haar dochtervennootschap Farmaceutisch Beheer B.V., voornemens is om Apotheek van der Veen BV en Apotheek van der Velden BV te Dongen over te nemen. Vanuit deze entiteiten worden, Apotheek van der Veen en Apotheek Racamy te Dongen geëxploiteerd. De beoogde overnamedatum is: 1 april 2024.

Voorts is VNA, middels Apothekersgroep Tilburg VOF, voornemens om Apotheek Dalem te Tilburg over te nemen, met als beoogde overnamedatum 1 april 2024.

De overdrachten hebben geen invloed op de bedrijfsexploitatie van de apotheek waarbij u cliënt bent, noch in bedrijfseconomische, noch in bedrijfsorganisatorische zin.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze in eerste instantie stellen aan mevr. C.A.M. Kolen (beherend apotheker Apotheek Forum) op tel.: 013 – 578 45 80.

Publicatiedatum: 12-02-2024